سایت سازمان های نظام مهندسی ساختمان

سایت سازمان های نظام مهندسی ساختمان

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

 

Source: Tehran Construction Engineering Organization

طراحی و تحلیل سازه ها

برنامه تحلیل و طراحی و آنالیز سازه های بتنی و فولادی، طراحی سازه ها، SAP90:A Series of Computer Programs for the Static and Dynamic Finite Element Analysis of Structures.برنامه SAP90 یک برنامه عمومی برای تحلیل استاتیکی و دینامیکی انواع سازه ها با استفاده از روش المان محدود می باشد، انواع المان های قاب، پوسته، کرنش و تنش مسطح و المان سه بعدی SOLID در آن مورد استفاده قرار می گیرد. در تحلیل استاتیکی، بارگذاری های گرانشی، فشاری، حرارتی و در تحلیل دینامیکی، روش های تحلیل طیف پاسخ و تاریخچه زمانی بکار برده شده و محاسبه مدهای ارتعاشی سازه ها با کمک روش بردارهای ویژه یا بردارهای ریتز صورت می پذیرد. پردازشگر SATLOT برای نمایش گرافیکی اشکال هندسی مدل سازه و برنامه پردازشگر SAPTIME برای نمایش نتایج تحلیل تاریخچه زمانی سازه ها اختصاص دارد. این مجموعه با همکاری مرکز کامپیوتر دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران تهیه گردیده است.سری برنامه های کامپیوتری مهندسی سازهبرنامه عمومی تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه هاSAP90به همراه برنامه های پردازشگرSAPLOT, SAPTIMEمؤلفان: ادوارد ال. ویلسون، اشرف حبیب الله مترجم: عباس مختارزادهنشر سالکانSALEKANدانشگاه برکلی کالیفرنیااستفاده از ماشین های حسابگر خصوصا در زمینه های فنی مهندسی روز به روز توسعه می یابد و بر حجم اطلاعات روش ها و امکانات بهره برداری از آنها افزوده می گرددعناوینسرآغازمقدمهمعرفی برنامه های کامپیوتری سری SAPبرنامه های کامپیوتری SAP80 و SAP90فصل اول فرهنگ اصطلاحات برنامه SAP90گره ها، المان ها _ دستگاه های مختصات سراسری و محلی _ درجات آزادی _حالات ترکیبات بارگذاری _ واحدهای مقیاس _دقت حل و بررسی برنامه _ ظرفیت برنامه فصل دوم گزینه های مدلسازی برنامه SAP90 _ ایجاد مختصات گرهی _ ایجاد خطی، ایجاد چهار ضلعی، ایجاد جبهه ای، ایجاد لاگرانژین، ایجاد استوانه ای و کروی. _ شرایط تکیه گاهی گره ها _ وابستگی گرهی _ انواع المان ها المان FRAME, SHELL, ASOLID, SOLID مدل دیافراگم صلب، مدل بارگذاری گرادیان فشار فصل سوم گزینه های تحلیلی برنامه SAP90 _ تحلیل استاتیکی _ تحلیل دینامیکی _ تحلیل حالت یکنواخت، تحلیل مقدار ویژه، تحلیل بردار ریتز، تحلیل (لرزه ای) طیف پاسخ، تحلیل طیف تاریخچه زمانی دینامیکی _ فصل چهارم ساختار فایل ورودی برنامه SAP90 _ بلوک های اطلاعاتی فرمت آزاد، ورودی جمله ای، ورودی رشته ای، اطلاعات توصیفی، توالی سطرها، عملیات حسابی، مشخصات گزینه های داده های ورودی _ عنوان مدل، بلوک اطلاعاتی SYSTEM, بلوک اطلاعاتی JOINTS, بلوک اطلاعاتی RESTRAINTS, بلوک اطلاعاتی SPRINGS, بلوک اطلاعاتی MASSES, بلوک اطلاعاتی POTENTIAL, بلوک اطلاعاتی CONSTRAINTS, بلوک اطلاعاتی FRAME, بلوک اطلاعاتی SHELL, بلوک اطلاعاتی ASOLID, بلوک اطلاعاتی LOADS, بلوک اطلاعاتی SOLID, بلوک اطلاعاتی DISPLACEMENTS, بلوک اطلاعاتی PRESTRESS, بلوک اطلاعاتی SPEC, بلوک اطلاعاتی TIMEH, بلوک اطلاعاتی COMBO, بلوک اطلاعاتی SELECT _ فصل پنجم ساختار فایل های اجرایی SAP90 _ استقرار برنامه، آرایش برنامه، آزمایش برنامه، نحوه اجرای برنامه، دستور SAP90, دستور GO, _ فصل ششم ساختار فایل های خروجی برنامه فرمت فایل های خروجی، محتویات فایل های خروجی، فایل با انشعاب SAP, EIG, RIT, SPC, SOL‏. فایل های خروجی نتایج المان، فایل با انشعاب F3F, F4F, F5F, F8F, FEF, ERR _ فصل هفتم نمونه هایی از مدل تحلیلی برنامه نمونه اول سازه قابی دو بعدی تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی، نمونه دوم مسئله مقدار ویژه قاب بت-ویلسون، نمونه سوم قاب سه بعدی تحت اثر بارهای دینامیکی، نمونه چهارم مسئله مقدار ویژه قاب ASME, نمونه پنجم قاب سه بعدی مهاربندی شده تحت اثر بارهای دینامیکی، نمونه ششم تیر تحت اثر بارهای هارمونیک حالت یکنواخت، نمونه هفتم خرپای دوبعدی تحت اثر بارهای استاتیکی، نمونه هشتم ساختمان سه بعدی تحت اثر بارهای دینامیکی

 

مهندسی عمران
Persian Civil Network
مهندسی عمران
شبکه سیویل ایران
شبکه سیویل ایران
صنعت ساختمان

دومين همايش ملي بيابان با رويکرد مديريت مناطق خشک و کويري

 

شرح رويداد

همايش
20/08/1393
دومين همايش ملي بيابان با رويکرد مديريت مناطق خشک و کويري
محورهاي همايش عبارتند از:
فرسايش بادي و ريزگردها
گردشگري و اکوژئوتوريسم
اقليم شناسي و روند خشکسالي در مناطق خشک
اثرات تغيير اقليم و سازگاري با آن
هيدرولوژي و منابع آب در مناطق خشک
خاکشناسي و اکولوژي خاک در مناطق خشک
پوشش گياهي و جنگل­هاي خشک و نيمه خشک
مدل هاي مديريت مناطق بياباني و بيابانزدايي
سنجش از دور و GIS
کشاورزي پايدار در مناطق خشک
انرژي هاي تجديد پذير در مناطق خشک و بياباني
مسائل فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي مناطق خشک و بياباني
حفاظت از محيط زيست، تنوع زيستي و حيات وحش در مناطق بياباني
منابع معدني در مناطق خشك و كويري

منبع: پایگاه ملی داده های علوم زمین

زمین شناسی طلا

بيشتر ذخائر طلا، داراي منشأ آذرين بوده و يا اينكه از تمركزهاي سطحي سرچشمه مي‌گيرند و تعداد كمتري از ذحائر طلا بر اثر كنتاكت متاسوماتيزم بوجود مي‌آيند. ذخاير رگه اي اكثرا در اثر محلول هاي هيدروترمال حاصل مي‌شوند. طلا در توده هاي معدني از منشأ گرمابي، همراه پيريت، كوارتز و يا همراه كروزيت و ساير كاني هاي منگنز و باريتين تشكيل مي‌شود.
اسميرنف و گنيزبرگ كانسارهاي طلا را به 5 گروه زير تقسيم مي‌كنند:
1- اسكارن
2- هيدروترمال مرتبط با توده هاي نفوذي
3- هيدروترمال مرتبط با سنگ هاي آتشفشاني
4- دگرگوني
5- پلاسر
همانطور كه گفته شد متالوژي طلا در دوره هاي مختلف اتفاق افتاده است كه مهمترين آنها پركامبرين است. كانسارهاي طلا دردوره پركامبرين بسيار وسيع و گسترش يافته اند. در اين دوره طلا به شكل رگه هاي كواتز طلادار، پلاسرهاي تغيير شكل يافته، اسكارن، رگه هاي پلي متال، ماسيوسولفايد و انتشاري ديده مي شود. اين كانسارها در آمريكاي شمالي، كانادا و داكوتاي جنوبي ديدده مي شوند. همچنين در سنگهاي دگرگون شده ايالتهاي وايومينگ، نيو مكزيكو و آريزونا، به شكل رگه هاي كوارتز طلادار و انتشاري در سنگهاي آتشفشاني ديده مي شوند. قديمي ترين معدن طلاي جهان در مصر و نوبيا نام دارد. اين معدن در تشكيلات زمان پر كامبرين قرار دارد. اين سنگها مصر و سودان، شرق نيل تا آفريقاي جنوبي امتداد داشته و از خليج عدن به طرف شرق آفريقا منحرف مي شوند.
كانسارهاي طلا از نوع مختلف در كشور هاي آفريقايي بسيار گسترده اند و علاوه بر آنها در سپربالتيك در اروپا، كشورهاي سوئد، نروژ، فنلاند و روسيه مشاهده مي شوند. از معدن طلاي مهم اروپا مي توان از معادن شبه جزيره كولا و معدن هاوري در فنلاند و منابع Skelleftea در سوئد و كارليا در شوروي سابق و فالون و بوليدن در سوئد نام برد. از ذخاير پركامبرين آسيا مي توان از معادن مسيور هند و معادن طلاي عربستان و رگه هاي كوارتز طلا دار كره در معادن اون سان، ناروپي، ساك جو و سن نام برد.
از اين دسته كانسارها به تعداد زياد در چين شناخته شده است. همچنين در سير استرالياي غربي و بخشهاي شمالي و جنوبي، نيوسالت ولز وتاسمتني، تشكيلات پركامبرين قابل پيگيري است. از معادن استراليا، پترسن رنج Paterson Range، تننت كريك Tennant Creek، بروك كريك Creek Brock و ماريل بار Marble Bar قابل توجه مي‌باشند.
دوران پالئوزوئيك كه با كوهزائي هاي آپالاشين در شرق آمريكاي شمالي و اروپا مربوط است، رسوباتي را شامل مي شود كه در قسمتهاي وسيعي از آمريكاي شمالي رخنمون هاي كوچكي را نشان مي دهد. از آنجايي كه اين سنگها در بخش هاي مركزي قاره آمريكاي شمالي كمتر دچار تغييرات زمين شناسي شده اند لذا كانسار هاي طلاي اپي ژنتيك در آنها يافت نمي شوند. سنگهاي پالئوزوئيك در شرق آمريكا كه به شدت چين خورده و توسط توده اي گرانيتي قطع شده اند، تحت تأثير كوهزايي آكادين و آپالاشين واقع شده اند كه كوهزايي آكادين در دوره دونين باعث تشكيل كانسارهاي طلا شده است. در آپالاشين كمربندي از كانسارهاي طلا از رودخانه پوتاميك نزديك واشنگتن تا آلاباما كشيده شده است. همچنين در منطقه كنكورد طلا در دوره زماني قديمي تر از دونين تشكيل شده است طلا در اين كانسارها به شكل آزاد و كمي هم به شكل تلوريد ديده شده است.
كمربند نواسكويتا NOVA SCOTIA در كانادا نيز از ديگر مناطق طلادار پالئوزوئيك است که اين كانسار از نوع رگه هاي كوارتز طلادار است. طلا در آن عموماً به صورت آزاد است و تلوريد در آن مشاهده نشده است. كانسارهاي مربوط به زمان پرمين در New Found Land و كبك (كانادا) با عيار كم تشكيل شده است. كانسارهاي طلاي پالئوزوئيك در آمريكاي جنوبي شناخته شده اند ولي كانسار مهم اقتصادي طلا در آنها بسيار كم كي باشد.
سنگهاي پالئوزوئيك آفريقاي جنوبي تحت تأثير كوهزايي هر سينين واقع شده اند. كانسارهاي طلاي مراكش در سنگهاي پركامبرين قرار دارن. طلاي كانسارها از كوهزايي هرسينين منشاء گرفته اند. در اروپا طلا در اورال و به مقدار كمتر در ويلز و بعضي نقاط ديگر يافت مي شوند. در اسكاتلند ذخاير طلاي پلاسر وجود دارد كه احتمالاً سنگ مادر آنها مربوط به پالئوزوئيك است كه به واسطه كوهزايي كالدونين از نظر طلا بارور شده است.
فلزات همراه كانسارهاي طلا كه در كاني سازي هاي كالدونين و هرسينين در اروپاي غربي تشكيل شده اند و عمدتاًمشابه و شامل مس، نقره، روي، كادميوم، بر، سرب و آرسنيك هستند. كبالت و نيكل در آنها نسبتاً كم است. اين دو فعاليت كوهزايي در سراسر قاره آسيا موجب تشكيل كانسار هاي طلا شده است. در اورال جنوبي و كوههاي تياشان و سلسله جبال حصار در ازبكستان كانسار هاي طلا از نوع طلا – كوارتز سرشار از ارسنيك وجود دارد. در استراليا دو دوره كوهزايي از آغاز اردويسين تا آغاز دونين و ديگري از پرمين تا ترياس تعريف شده است. منابع طلاي كوهزايي اين دوره شامل كانسارهاي غني طلا- کوارتز ويكتوريا، نيوساوت ولز و كانسارهاي طلاي نزديك تاسمانيا مي شود. در دوره دوم مي توان از كانسار‌هاي طلاي بنديگو Bendogo، كستل مين Castelmain، بالارات Ballarat، ديلس فورت و … نام برد.
كوهزايي اصلي دوران مزوزوئيك، كورديلران Cordilleran در اواخر ژوراسيك و اوايل كرتاسه است. بعد از آن كوهزايي لاراميد در اواخر كرتاسه و اوايل ترشياري ايجاد شده است. كانسارهاي طلا با منشاءكوهزايي كورديلران غربي از شمال آمريكا تا آمريكاي مركزي گسترده است كه مشتمل بر انواع مختلف كانسارهاي طلا مي باشد. از معادن قابل اهميت دوران مزوزوئيك در آمريكا و كانادا مي توان از معادن طلا در كاليفرنيا و ايالت ارگان مثل مادرلود، Mother Lode، گريس ولي Grass Valley و كانسارهاي آيداهو، واشنگتن و ساير ايلات غربي بريج ريور Beidge River، كاربيو Cariboo، Atlin آتلين و ساير مناطق در برتيش كلمبيا و كانسارهاي آلاسكا مثل جونيو Juneau، فير بنكس Fair BAnks و غيره نام برد. كانسارهاي طلاي مزوزوئيك در آمريكاي جنوبي از اهميت اقتصادي جنداني برخوردار نيستند. تعداد اندكي معادن طلا در شيلي و در مرز آن با آرژانتين مربوط به اواخر كرتاسه و اوايل ترشياري وجود دارد.
اروپا و آفريقا در دوران مزوزوئيك در برگيرنده حادثه مهمي نيستند و لذا معادن طلايي نيز در اين دوران دو قاره ديده نمي شود. غرب آسيا نيز همچون اروپا و آفريقا فعاليت شاحصي نداشته و معدن طلاي آن بسيار محددود است. كوهزايي هاي سيمرين و پسين و لاراميد در ايران اثر كرده و ماگاتيسم وسيعي در دنباله آن رخ داده است و كانسارهاي طلاي اطراف همدان، آستانه اراك مربوط به همين فعاليت مي باشد.
كمربند سنگهاي مزوزوئيك در شرق آسيا از جنوب برنئو آغاز و از طريق شبه جزيره مالايا از چين عبور كرده و به شرق دور شوروي رسيده و از آنجا به كره جنوبي و جزيره هون شو در ژاپن مي رسد. معادن و كانسارهاي شناخته شده طلا در روي اين كمربند اكثر كوچك هستند و فعاليت ندارند بغير از معادن مربوط به مزوزوئيك شوروي كه فعال هستند. كانسارهاي اين دوران در استراليا بسيار محدودند.
در آخرين دوران از دورانهاي چهارگانه زمين شناسي يعني سنوزوئيك كه شامل ترشياري (پالئوژن، نئوژن) و كواترنري مي شود يكي از مهمترين رخدادهاي تمركز طلا در پوسته جامد زمين اتفاق افتاده است. در ترشياري كانسار هاي طلاي هيپوژن ايجاد شده است. همچنين بزرگترين كانسار هاي طلاي پلاسری در دوره هاي ترشياري و كواترنري تشكيل شده اند كه از اكسيد اسيون اين كانسارها طلاي ثانويه بوجود آمده است. در زمان ترشياري تعداد زيادي از نفوذي ها از جمله سل ها و استوك هاي مونزونيتي و گرانيتوئيدي و پورفيريت هاي وابسته در كورديلراي آمريكا سنگهاي پركامبرين تا كرتاسه را قطع كرده اند. در اثر اين عمل معادن طلا در آلاسكا، كانادا، مكزيك و آمريكاي مركزي ايجاد شده كه به عنوان نمونه مي توان از كانسارهاي بريتيش كلمبيا British Colombia و جزاير آن آلاسكا Unalaska و كانسارهاي طلا و نقره داسيتي مك Dusty Mac در نزديكي آبشار Okanagan و … را نام برد. كاني سازي اين كانسارها به شكل رگه هاي كوارتز همراه با پيريت، ارسنوپيريت، اسفالريت، گالن و طلاي آزاد مي باشد.
زمان ترشياري در غرب آمريكاي شمالي با كانسارهاي طلا- كوارتز مشخص شده اند واز جمله مي توان از كانسار تونوپاه Tonopah، روهايد Rawhide، گلدفيلد Gold Field و كومستوك لود Comstok Lode در ايالت واشنگتن و كانسار جاربريج Jabrige در ايالت نوادا نام برد. در آفريقاي شمالي در كشورهاي اتيوپي، اوگاندا، كنيا و موزامبيك كانسارهاي حاوي طلاي آزاد در اثر كوهزايي آلپين ايجاد شده است.
طبقات ضخيم رسوبي- آتشفشاني ترشياري به شكل كمربندي از كشورهاي پرتغال، اسپانيا و تركيه گذشته و به آسيا مي رسد. در نتيجه كوهزايي آلپين كانسارهايي حاوي پيريت، آرسنوپيريت، اسفالريت، اتيبنيت، تتراهيدريت، بورنوتيت، گالن، آرژرانتيت، پيرارژيريت، استفانيت، سينابر و طلاي آزاد در اين كشورهاي ايجاد شده است. كمربند كوهزايي آلپ-هيماليا از كشورهاي تركيه، ايران، افغانستان و هيماليا گذشته و در برمه خاتمه مي يابد. كمربند شرق آسيا كوه هاي سوماترا، جاوه، برونئو و …را در بر مي گيرد.
فعاليتهاي اين دو كمر بند ذخاير طلاي مهمي را در اين مناطق ايجاد كرده است.
با يك جمع بندي كلي وضعيت كانسار هاي طلا دردوره هاي مختلف زمين شناسي مي توان نتيجه گرفت كه توزيع طلا دراين دوره ها يكسان و يكنواخت نبوده است بلكه بيشترين تمركز طلا در آركئن و ترشياري تا عصر حاضر بوده و اين در حالتي است كه مقدار در پروتروزوئيك و اوايل پالئوزوئيك نسبتاًكمتر بوده است. اين روابط در شكل هاي 1 تا 4 نشان داده شده است.


شكل 1: توزيع جهاني كانسارهاي طلاي اوليه و نشانه هاي معدني در دوران پركامبرين.

شكل 2: توزيع جهاني مانسارهاي طلاي اوليه و نشانه هاي معدني در دوران پالئوزوويك.

شكل 3: توزيع جهاني كانسارهاي طلاي اوليه و نشانه‌هاي معدني در دوران مزوزوئيكو

شكل 4: توزيع جهاني كانسارهاي طلاي اوليه و نشانه هاي معدني دردوران سنوزوئيك

منبع: پایگاه ملی داده های علوم زمین

پیدایش خورشید

GENESIS Mission Sample of Original Nebula Suggests Sun and Planets Constructed Differently Than We Thought.

06010411

نمونه GENESIS رسالت اصلی سحابی پیشنهاد خورشید و سیارات ساخته شده متفاوت از ما فکر می

پژوهشگران تجزیه و تحلیل نمونه های بازگشت در سال 2004 ماموریت پیدایش ناسا کشف کرده اند که خورشید ما و سیارات داخلی آن ممکن است متفاوت از آنچه قبلا تصور شکل گرفته است.

درباره 4.6 میلیارد سال پیش، سحابی خورشیدی به سیستم خورشیدی در حال حاضر تبدیل شده است. به منظور مدل شیمیایی فرایندهای که باعث تغییر و تحول است که. پیدایش ماموریت نمونه بازگشت ناسا به یک نمونه از آن سحابی اولیه به عنوان یک پایه که از آن ما می توانیم تغییر مسیر استفاده طراحی شده است. این مواد را می توان به عنوان یک فسیلی از سحابی ما فکر زیرا کثرت شواهد علمی نشان می دهد که لایه های بیرونی خورشید تا میزان برای میلیاردها سال تغییر نکرده است. علاوه بر این، برای بسیاری از عناصر تشکیل دهنده سنگها، به نظر می رسد جزء به جزء کمی از هر دو عنصر یا ایزوتوپ بین خورشید و باد خورشیدی وجود دارد.

داده تفاوت بین خورشید و سیارات در اکسیژن و نیتروژن، که دو نفر از عناصر فراوان ترین در منظومه شمسی ما می باشد را نشان داد. اگر چه تفاوت اندک است، مفاهیم می تواند تعیین کنید که چگونه منظومه شمسی ما تکامل یافته کمک کند.

“ما دریافتیم که زمین، ماه، و همچنین مریخ و شهاب سنگ های دیگر که نمونه از سیارک ها هستند، یک غلظت پایین تر از O-16 نسبت به خورشید، گفت:” کوین McKeegan، پیدایش این تحقیق همکاری از UCLA، و نویسنده سرب از یکی از دو مقاله علمی در این هفته منتشر شده است. مفهوم این است که ما را تشکیل می دهند نه از همان مواد سحابی خورشیدی که ایجاد خورشید - فقط چگونه و چرا باقی مانده است کشف شود

Artist_Ren_Genesis
هوا بر روی زمین دارای سه نوع مختلف از اتم های اکسیژن هستند که توسط تعدادی از آنها شامل نوترون متفاوت. نزدیک به 100 درصد از اتم های اکسیژن در منظومه شمسی از O-16 تشکیل شده است، بلکه مقدار کمی از ایزوتوپ های اکسیژن عجیب و غریب تر به نام O-17 و O-18 وجود دارد. محققان مطالعه اکسیژن از نمونه پیدایش یافت که درصد O-16 در خورشید است کمی بالاتر از روی زمین و یا در دیگر سیارات زمینی. درصد دیگر ایزوتوپهای کمی پایین تر بود.
مقاله یکی دیگر از تفاوت های بین خورشید و سیارات در نیتروژن عنصر دقیق. مانند اکسیژن، نیتروژن دارای یک ایزوتوپ، N-14، که باعث می شود تا نزدیک به 100 درصد از اتمها در منظومه شمسی است، اما نیز وجود دارد که مقدار بسیار کمی از N-15. محققان مطالعه همان نمونه ها را دیدم که هنگامی که به جو زمین در مقایسه، نیتروژن موجود در خورشید و مشتری کمی بیشتر N-14، اما 40 درصد کمتر N-15. هر دو خورشید و مشتری به نظر می رسد ترکیب نیتروژن همان. در این مورد برای اکسیژن است، زمین و بقیه داخلی منظومه شمسی در نیتروژن بسیار متفاوت هستند.

“این یافته ها نشان می دهد که تمام اجرام منظومه شمسی از جمله سیارات زمینی، شهاب سنگ ها و ستارگان دنباله دار در مقایسه با ترکیب اولیه از سحابی که از آن شکل گیری منظومه شمسی غیر عادی است، گفت:” برنارد مارتی، پیدایش این تحقیق همکاری از مرکز د هاکین Pétrographiques همکاران Géochimiques و نویسنده از دیگر مقاله علوم جدید. درک علت چنین ناهمگونی خواهد نظر ما در شکل گیری منظومه شمسی را تحت تاثیر.”

داده ها از تجزیه و تحلیل نمونه های جمع آوری شده از پیدایش باد خورشیدی به دست آمده است، و یا مواد خارج شده از بخش بیرونی خورشید است. این مواد را می توان به عنوان یک فسیلی از سحابی ما فکر زیرا کثرت شواهد علمی نشان می دهد که لایه های بیرونی خورشید تا میزان برای میلیاردها سال تغییر نکرده است.

خانه خورشید بیش از 99 درصد از مواد در حال حاضر در منظومه شمسی ما، پس از آن ایده خوبی است برای رسیدن به بهتر آن را می دانم، گفت:” محقق اصلی پیدایش دان برنت از موسسه فناوری کالیفرنیا، پاسادنا، کالیفرنیا . در حالی که بیشتر به چالش کشیدن از حد انتظار بود، ما برخی از پرسش های مهم پاسخ، و مانند تمام ماموریت های موفقیت آمیز، تولید مقدار زیادی بیشتر است. “

پیدایش در ماه اوت سال 2000. راه اندازی این فضاپیما در حدود 1 میلیون مایل از زمین، که در آن برای 886 روز بین سال های 2001 و 2004 باقی مانده است به L1 لاگرانژ نقطه زمین سفر، منفعلانه جمع آوری نمونه خورشیدی باد.

در 2004 سپتامبر 8، فضاپیمای منتشر کپسول بازگشت نمونه، که وارد جو زمین است. اگر چه کپسول یک فرود سخت به عنوان یک نتیجه از یک چتر نجات نتوانست در تست یوتا و آموزش دامنه در Dugway، یوتا ساخته شده، مشخص شده است که اول نمونه ناسا از آخرین ماموریت آپولو ماه در سال 1972، و اولین مواد جمع آوری شده به فراتر از ماه است. مرکز فضایی جانسون ناسا در هوستون curates نمونه ها و پشتیبانی از تجزیه و تحلیل و تخصیص نمونه.

EcoAlert: One of World’s Great Wild Rivers Saved –Chile’s Supreme Court Halts Patagonia Dam Construction

EcoAlert: One of World’s Great Wild Rivers Saved –Chile’s Supreme Court Halts Patagonia Dam Construction.

1-conservation

حفاظت در برابر این پروژه برای ساخت چندین نیروگاه های برق آبی در شیلی پاتاگونیا، در سانتیاگو، شیلی در سال 2011. دادگاه عالی شیلی ساخت و ساز در پروژه برق آبی ریو Cuervo در از راه دور و بکر منطقه پاتاگونیا کشور متوقف شده است اعتراض، پس از پذیرش درخواست تجدید نظر از محیط زیست گروه.

تصمیم دادگاه در روز جمعه به توصیه فرار مقابله توسط کمیسیون بررسی زیست محیطی منطقه به چراغ سبز به پروژه، توسعه یافته توسط یک سرمایه گذاری مشترک از منبع انرژی استرالیا و اکستراتا مس.
پروژه ریو Cuervo بخشی از یک طرح بزرگتر برای ساخت سه سد با ظرفیت کل 1000 مگاوات در منطقه اطراف Aysen است. گروه محیط زیست بیانیه ای علیه این پروژه ثبت و گفت آن را ویران در بیابان دست نخورده منطقه انتقام.

دادگاه عالی شیلی تقاضای تجدید نظر پذیرفته و حکم هیئت مدیره بررسی زیست محیطی توصیه از زمین شناسی، معدن خدمات ملی را رد یک بررسی خاک های انجام شده توسط شرکت سرمایه گذاری مشترک، شناخته شده به عنوان ENERGIA جنوبی نادیده گرفته شده بود. دادگاه دستور داد که یک نظرسنجی جدید خاک می شود قبل از رای گیری جدید در مورد تایید این پروژه انجام شده است.

روز شنبه، ENERGIA جنوبی گفت: آن را با خواسته های دادگاه را رعایت، و اشاره کرد که به هیچ وجه نباید به حکم دادگاه به عنوان یک رد پروژه تحت ارزیابی درک است.

پروژه Hidroaysen جداگانه برای ساخت سدهای برق آبی یکی دیگر از پنج در منطقه Aysen از پاتاگونیا در حال حاضر در مراحل نهایی فرآیند تصویب –a 3200000000 $ ابتکار، سرمایه گذاری مشترک از Colbun و اندسا، می 2750 مگاوات برق تولید، اما سدها را 14600 هکتار (5900 هکتار) زمین بکر سیل.

متاسفانه، دادگاه عالی شیلی تا چراغ سبز برای این پروژه به جلو داده شده است.

811

Massive New NOvA Accelerator –’Unravel Mystery of Why Matter in Universe Wasn’t Annihilated After Big Bang’

Massive New NOvA Accelerator –’Unravel Mystery of Why Matter in Universe Wasn’t Annihilated After Big Bang’.

دانشمندان معتقدند که درک بهتری از نوترینوها، یکی از فراوان ترین ذرات و دشوار به مطالعه، ممکن است به یک تصویر شفاف تر از ریشه های مهم و عملکرد داخلی از جهان منجر شود. با استفاده از قدرتمند ترین پرتو در جهان از نوترینوها، تولید شده در وزارت فرمی آزمایشگاه شتاب دهنده ملی انرژی در نزدیکی شیکاگو، آزمایش NOVA دقیقا می توانید ضبط آثار ثبتشده از این موارد نادر زمانی که یکی از این ذرات شبح مانند تعامل با ماده.

برای شش سال آینده، آزمایشگاه فرمی در پرتو هدف در هر دو آشکارسازهای ارسال دهها هزار-میلیارد نوترینوها در هر ثانیه، و دانشمندان انتظار دارند برای گرفتن تنها چند هر روز در آشکارساز کنون، خیلی به ندرت با ماده تعامل نوترینوها.
از این داده ها، دانشمندان امیدوارند اطلاعات بیشتری در مورد چگونه و چرا تغییر نوترینوها بین یک نوع و دیگر.سه نوع، به نام طعم هستند، موآن، الکترون و نوترینو تاو. در فواصل دور، می تواند در میان این نوترینوها طعم تلنگر. NOVA است به طور خاص برای مطالعه نوترینوها موآن تغییر به نوترینوها الکترون طراحی شده است. پرده برداشتن از این راز ممکن است کمک به دانشمندان در درک اینکه چرا جهان از ماده تشکیل شده است، و به همین دلیل است که ماده بود بعد از انفجار بزرگ توسط ضد ماده نابود نمی شود.

NOVA، آزمایش قدرتمند ترین شتاب دهنده مبتنی بر نوترینو تا کنون در ایالات متحده ساخته شده است، و طولانی ترین فاصله یک در جهان است. آن را به نام و پس از نزدیک به پنج سال از ساخت و ساز، دانشمندان در حال حاضر با استفاده از دو آشکارساز عظیم - قرار داده شده 500 مایل از هم جدا - به مطالعه یکی از ذرات زیر اتمی دست نیافتنی ترین طبیعت. دانشمندان همچنین توده هنوز هم ناشناخته از سه نوع نوترینوها بررسی در تلاش برای تعیین است که سنگین ترین. ساخت و ساز در دو آشکارساز نوترینو عظیم نوا در سال 2009 آغاز شد.

با هر تعامل نوترینو ثبت، ما بیشتر در مورد این ذرات و نقش آنها در شکل دادن به جهان ما یاد بگیرند، گفت:” جیمز Siegrist، DOE مدیر دانشیار علوم فیزیک انرژی بالا.

آشکارسازهای ذرات نوا هر دو در مسیر پرتو نوترینو از آزمایشگاه فرمی در Batavia، ایلینوی فرستاده می شود، به شمال مینه سوتا ساخته شد.300 تن در نزدیکی آشکارساز زیرزمینی در آزمایشگاه نصب شده است، مشاهده می نوترینوها را به عنوان آنها را در سفر نزدیک به نور با سرعت خود را از طریق زمین سوار، بدون تونل مورد نیاز است. 14،000 تن آشکارساز دور - ساخته شده در رودخانه خاکستر، مینه سوتا، در نزدیکی مرز کانادا - نقطه های آن نوترینوها بعد از خود سفر 500 مایلی، و اجازه می دهد تا دانشمندان به تجزیه و تحلیل چگونه آنها بیش از آن راه دور را تغییر دهید.

آشکارساز دور در مینه سوتا اعتقاد بر این است که بزرگترین ساختار پلاستیکی آزاد ایستاده در جهان، در 200 فوت طول، 50 فوت ارتفاع و 50 فوت عرض دارد. هر دو آشکارسازهای از PVC ساخته شده، و پر از مایع است که گویا به هنگام شدن نور نوترینو تعامل با آن است. فیبر کابلهای نوری انتقال نور به یک سیستم اکتساب داده ها، که ایجاد تصاویر 3-D از این تعاملات برای دانشمندان به تجزیه و تحلیل.

آشکارساز دور NOVA در رودخانه خاکستر اولین نوترینوها از راه دور خود را در ماه نوامبر سال 2013. دیدم آشکارساز دور توسط دانشگاه مینه سوتا طبق توافقنامه ای با آزمایشگاه فرمی عمل، و دانش آموزان در دانشگاه به تولید قطعات و اجزای تشکیل از هر دو آشکارسازهای استفاده شد.

ساخت آشکارسازهای NOVA تلاش گسترده است که صدها نفر از مردم که در چندین کشور بود، گفت:” گری فلدمن، همکاری سخنگوی آزمایش NOVA. برای دیدن ساخت و ساز کامل و فاز عملیات آغاز یک پیروزی برای همه ما، و به عهد به کار سخت از تمام همکاری است.

همکاری نوا شامل 208 دانشمند از 38 نهاد در ایالات متحده، برزیل، جمهوری چک، یونان، هند، روسیه و انگلستان. آزمایش بودجه از وزارت انرژی ایالات متحده، بنیاد ملی علوم و سازمان های دیگر کمک های مالی دریافت می کند.

NOVA مخفف ظاهر NuMI خارج از محور الکترون نوترینو. NuMI خود را مخفف است، ایستاده برای نوترینوها از انژکتور اصلی، شتاب دهنده گل سرسبد آزمایشگاه فرمی است.

آزمایشگاه فرمی آزمایشگاه ملی برتر امریکا را برای فیزیک ذرات و تحقیقات شتاب دهنده است.وزارت امور خارجه آمریکا دفتر انرژی از آزمایشگاه علوم، آزمایشگاه فرمی در نزدیکی شیکاگو، ایلینوی توسط فرمی اتحاد تحقیقات، LLC واقع شده و تحت قرارداد اداره

CCnew4_08_13