سایت سازمان های نظام مهندسی ساختمان

سایت سازمان های نظام مهندسی ساختمان

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

 

Source: Tehran Construction Engineering Organization

طراحی و تحلیل سازه ها

برنامه تحلیل و طراحی و آنالیز سازه های بتنی و فولادی، طراحی سازه ها، SAP90:A Series of Computer Programs for the Static and Dynamic Finite Element Analysis of Structures.برنامه SAP90 یک برنامه عمومی برای تحلیل استاتیکی و دینامیکی انواع سازه ها با استفاده از روش المان محدود می باشد، انواع المان های قاب، پوسته، کرنش و تنش مسطح و المان سه بعدی SOLID در آن مورد استفاده قرار می گیرد. در تحلیل استاتیکی، بارگذاری های گرانشی، فشاری، حرارتی و در تحلیل دینامیکی، روش های تحلیل طیف پاسخ و تاریخچه زمانی بکار برده شده و محاسبه مدهای ارتعاشی سازه ها با کمک روش بردارهای ویژه یا بردارهای ریتز صورت می پذیرد. پردازشگر SATLOT برای نمایش گرافیکی اشکال هندسی مدل سازه و برنامه پردازشگر SAPTIME برای نمایش نتایج تحلیل تاریخچه زمانی سازه ها اختصاص دارد. این مجموعه با همکاری مرکز کامپیوتر دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران تهیه گردیده است.سری برنامه های کامپیوتری مهندسی سازهبرنامه عمومی تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه هاSAP90به همراه برنامه های پردازشگرSAPLOT, SAPTIMEمؤلفان: ادوارد ال. ویلسون، اشرف حبیب الله مترجم: عباس مختارزادهنشر سالکانSALEKANدانشگاه برکلی کالیفرنیااستفاده از ماشین های حسابگر خصوصا در زمینه های فنی مهندسی روز به روز توسعه می یابد و بر حجم اطلاعات روش ها و امکانات بهره برداری از آنها افزوده می گرددعناوینسرآغازمقدمهمعرفی برنامه های کامپیوتری سری SAPبرنامه های کامپیوتری SAP80 و SAP90فصل اول فرهنگ اصطلاحات برنامه SAP90گره ها، المان ها _ دستگاه های مختصات سراسری و محلی _ درجات آزادی _حالات ترکیبات بارگذاری _ واحدهای مقیاس _دقت حل و بررسی برنامه _ ظرفیت برنامه فصل دوم گزینه های مدلسازی برنامه SAP90 _ ایجاد مختصات گرهی _ ایجاد خطی، ایجاد چهار ضلعی، ایجاد جبهه ای، ایجاد لاگرانژین، ایجاد استوانه ای و کروی. _ شرایط تکیه گاهی گره ها _ وابستگی گرهی _ انواع المان ها المان FRAME, SHELL, ASOLID, SOLID مدل دیافراگم صلب، مدل بارگذاری گرادیان فشار فصل سوم گزینه های تحلیلی برنامه SAP90 _ تحلیل استاتیکی _ تحلیل دینامیکی _ تحلیل حالت یکنواخت، تحلیل مقدار ویژه، تحلیل بردار ریتز، تحلیل (لرزه ای) طیف پاسخ، تحلیل طیف تاریخچه زمانی دینامیکی _ فصل چهارم ساختار فایل ورودی برنامه SAP90 _ بلوک های اطلاعاتی فرمت آزاد، ورودی جمله ای، ورودی رشته ای، اطلاعات توصیفی، توالی سطرها، عملیات حسابی، مشخصات گزینه های داده های ورودی _ عنوان مدل، بلوک اطلاعاتی SYSTEM, بلوک اطلاعاتی JOINTS, بلوک اطلاعاتی RESTRAINTS, بلوک اطلاعاتی SPRINGS, بلوک اطلاعاتی MASSES, بلوک اطلاعاتی POTENTIAL, بلوک اطلاعاتی CONSTRAINTS, بلوک اطلاعاتی FRAME, بلوک اطلاعاتی SHELL, بلوک اطلاعاتی ASOLID, بلوک اطلاعاتی LOADS, بلوک اطلاعاتی SOLID, بلوک اطلاعاتی DISPLACEMENTS, بلوک اطلاعاتی PRESTRESS, بلوک اطلاعاتی SPEC, بلوک اطلاعاتی TIMEH, بلوک اطلاعاتی COMBO, بلوک اطلاعاتی SELECT _ فصل پنجم ساختار فایل های اجرایی SAP90 _ استقرار برنامه، آرایش برنامه، آزمایش برنامه، نحوه اجرای برنامه، دستور SAP90, دستور GO, _ فصل ششم ساختار فایل های خروجی برنامه فرمت فایل های خروجی، محتویات فایل های خروجی، فایل با انشعاب SAP, EIG, RIT, SPC, SOL‏. فایل های خروجی نتایج المان، فایل با انشعاب F3F, F4F, F5F, F8F, FEF, ERR _ فصل هفتم نمونه هایی از مدل تحلیلی برنامه نمونه اول سازه قابی دو بعدی تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی، نمونه دوم مسئله مقدار ویژه قاب بت-ویلسون، نمونه سوم قاب سه بعدی تحت اثر بارهای دینامیکی، نمونه چهارم مسئله مقدار ویژه قاب ASME, نمونه پنجم قاب سه بعدی مهاربندی شده تحت اثر بارهای دینامیکی، نمونه ششم تیر تحت اثر بارهای هارمونیک حالت یکنواخت، نمونه هفتم خرپای دوبعدی تحت اثر بارهای استاتیکی، نمونه هشتم ساختمان سه بعدی تحت اثر بارهای دینامیکی

 

مهندسی عمران
Persian Civil Network
مهندسی عمران
شبکه سیویل ایران
شبکه سیویل ایران
صنعت ساختمان

دروس مهندسی عمران

درسهای رشته

ردیف     نام درس
۱   آب‌های زیرزمینی
۲  آزمایشگاه روسازی
۳  آزمایشگاه ژئوتکنیک
۴  آزمایشگاه فیزیک ۱
۵  آزمایشگاه مقاومت مصالح
۶  آزمایشگاه مکانیک خاک
۷  آزمایشگاه مکانیک سیالات
۸  آلودگی هوا و روش‌های کنترل
۹  آمار و احتمالات مهندسی
۱۰  اجزاء محدود مقدماتی
 ۱۱  استاتیک
 ۱۲  اصول مدیریت ساخت
 ۱۳  اصول مهندسی بندر
 ۱۴  اصول مهندسی پل
 ۱۵  اصول مهندسی ترافیک
 ۱۶  اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب
 ۱۷  اصول مهندسی تونل
 ۱۸  اصول مهندسی زلزله
 ۱۹  اصول مهندسی ژئوتکنیک
۲۰  اصول مهندسی سد
۲۱  اصول مهندسی فرودگاه
۲۲  اقتصاد مهندسی
۲۳  اقتصاد مهندسی و منابع آب
۲۴  بارگذاری
۲۵  برنامه نویسی کامپیوتر
۲۶  بناهای آبی
۲۷  بهینه‌سازی سازه‌ها
 ۲۸  پروژه بتن آرمه
 ۲۹  پروژه تخصصی
۳۰  پروژه راهسازی
۳۱  پروژه سازه‌های فولادی
۳۲  تاسیسات مکانیکی و برقی
۳۳  تحلیل سازه‌ها ۱
۳۴  تحلیل سازه‌ها ۲
۳۵  تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها
۳۶  ترمودینامیک عمومی
۳۷  ترمیم ساختمانها
۳۸  ترمیم و نگهداری راه
۳۹  دینامیک
۴۰  راه آهن
۴۱  راهسازی
۴۲  رسم فنی و نقشه‌کشی ساختمان
۴۳  روسازی راه
۴۴  روش‌های اجرایی ساختمان
۴۵  ریاضی عمومی ۱
۴۶  ریاضی عمومی ۲
۴۷  زبان تخصصی
۴۸  زمین‌شناسی مهندسی
۴۹  سازه‌های بتن آرمه ۱
۵۰  سازه‌های بتن آرمه ۲
۵۱  سازه‌های بنایی
۵۲  سازه‌های چوبی
۵۳  سازه‌های فولادی ۱
۵۴  سازه‌های فولادی ۲
۵۵  سازه‌های مدفون
 ۵۶  سدهای کوتاه
 ۵۷  شیمی عمومی
 ۵۸  شیمی و میکروبیولوژی اب و فاضلاب
 ۵۹  طراحی معماری
۶۰  فاضلاب صنعتی
 ۶۱  فتوگرامتری
 ۶۲  فیزیک ۱
 ۶۳  فیزیک ۲
 ۶۴  ماشین آلات راهسازی
 ۶۵  ماشین‌آلات ساختمانی
 ۶۶  ماشین‌های آبی
 ۶۷  مبانی GIS و کاربرد آن در منابع آب
 ۶۸  مترو و برآورد پروژه
 ۶۹  محاسبات عددی
 ۷۰  مصالح ساختمانی
 ۷۱  معادلات دیفرانسیل
 ۷۲  مقاومت مصالح ۱
 ۷۳  مقاومت مصالح ۲
 ۷۴  مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
 ۷۵  مهندسی پی
 ۷۶  مهندسی ترابری
 ۷۷  مهندسی زهکشی
 ۷۸  مهندسی سیستم‌ها
 ۷۹  مکانیک خاک
 ۸۰  مکانیک خاک ۲
 ۸۱  مکانیک سیالات
 ۸۲  هیدرولوژی آماری و پروژه
 ۸۳  هیدرولوژی مهندسی
 ۸۴  هیدرولیک و آزمایشگاه
 ۸۵  کارآموزی
 ۸۶  کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران

دفتر فنی مهندسی

الف – مطالعه , طراحي و نظارت بر پروژه هاي شهر سازي و ساختماني شامل : آموزشي , ورزشي فرهنگي , هنري , مذهبي , سياحتي , بهداشتي , درماني , اداري , تجاري و ساختمان هاي خدمات شهري , ساختمان هاي پست و مخابرات , ساختمان هاي صنعتي و کارخانجات و معماري داخلي.
ب – مطالعه , طراحي و نظارت بر کليه امور خدمات شهري و فضاي شهر.
ج – مطالعه , طراحي و نظارت بر پروژه هاي مهندسي آب شامل : توسعه منابع آب و شبکه هاي آبياري و زهکشي , سد سازي , خطوط انتقال , مخازن و تصفيه خانه آب , جمع آوري آب هاي شهري , تصفيه خانه فاضلاب , مسيل ها و قنوات.
د – مطالعه , طراحي و نظارت برپروژه هاي نفت و گاز شامل : اکتشاف و استخراج نفت و گاز , صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و خطوط انتقالي.
ه – ارائه خدمات فني مشترک از قبيل ژئو تکنيک و آزمايش مصالح , ژئو فيزيک , مهندسي محيط زيست و زمين شناسي , بازرسي فني , خدمات کامپيوتري , مديريت سيســتم , ترافيک , نقشــــه برداري , مطالعات و برنامه ريزي منطقه اي.
و -  مطالعه , طراحي و نظارت بر کليه امور تاسيسات برقي و مکانيکي بند الف.
مديران و کارشناســان همکار با تخصص هاي مختلف در رشته هاي نظيــر مطالعات و برنامه ريزي , معماري , شهر سازي , سازه , سيويل , تاسيسات مکانيکي و الکتريکي و با تجاربي در طراحي پروژه هاي مختلف اعم از صنعتي , اداري , تجاري , مسکوني , آموزشي و درماني , خدمـات شهــري و فضاي سبز آمادگي انجام خدمات مشاور در زمينه هاي گوناگون را دارا مي باشد.
اعتقاد کلي بر اين است که يک گروه مشاور در زمينه انجام خدمات مهندسي مي بايست متشکل از افراد مورد نياز در رشتـه هاي گوناگون فني باشد تا بتواند بر اســاس ضوابط  تدوين شده و بطـور هماهنگ از نظر فنــي و زماني در مورد برنامه ريزي , تهيـه برنامه فيزيکي , طرح مقدمـــاتي و همچنين تهيه نقشه هاي اجرايي پروژه هاي مختلف به نحو مطلوب اقدام نمايد.
مطابق با اصول مذکور و نيز به منظور خدمات مهندسي و مشاوره اي در چهارچوب ضوابط و مقررات سازمان برنامه و بودجه , سعي نموده ایم تا با بکار گيري دانش هاي مختلف فني و تخصص هاي گوناگون حرفه اي به نحو مطلوب جوابگوي نياز هاي فني کارفرما باشد.
در حال حاضربا توجه به سوابق کاري و تخصصي کارشناساني که با اين شرکت همکاري مي نمايند آماده ارائه خدمات ذيل مي باشیم:
الف  -  برنامه ريزي  و خدمات مشاوره جهت طراحي و نظارت ساختمان ها و پروژ هاي مختلف زير:
-  پروژه هاي صنعتي
-  پروژه هاي آموزشي ( دانشگاهي ) , ورزشي , فرهنگي , سياحتي
-  پروژه هاي بهداشتي و درماني
-  پروژ ه هاي مسکوني , اداري و تجاري
-  پروژه هاي محوطه سازي
ب – مطالعه و تهيه طرح ها ونظارت  برنامه هاي شهرسازي شامل :
-  مطالعات , طراحي و نظارت بر کليه امور خدمات شهري و فضاي سبز
-  مطالعات طرح هاي منطقه اي
-  مطالعات حوزه نفوذ و طرح هاي توسعه عمراني.
- مطالعات و تهيه طرح هاي تفضيلي .
-  مطالعات و تهيه طرح هاي آماده سازي.
-  مطالعات مکان يابي توسعه آتي شهرها.
ج – تهيه نقشه هاي اجرايي و مدارک فني  براي پروژه هاي مذکور شامل :
-  نقشه هاي اجرايي معماري
-  نقشه هاي اجرايي سازه
-  نقشه هاي اجرايي سيويل
-  تهيه نقشه هاي اجرايي تاسيسات زير بنايي شهري
-  تهيه نقشه هاي اجرايي تجهيزات شهري
-  تهيه نقشه هاي اجرايي جزئيات شهر سازي
-  تهيه نقشه هاي اجرايي تاسيسات مکانيکي و برقي
-  برآورد حجم و هزينه عمليات اجرايي
-  مشخصات فني و دستور العمل هاي اجرايي
د-ارائه خدمات متره و برآورد پروژه ها:
ارائه قیمت در قالب فهرست بها و یا مترمربع زیربنا همراه با ریزمتره و برنامه زمانبندی و مطابق با نیاز شرکت های مشاور
ارائه خدمات متره و برآورد جهت اجرای پروژه ها و یا جهت شرکت در مناقصات مطابق با نیاز شرکت های پیمانکار